Ασκήσεις στο υποξύ στάδιο της οσφυαλγίας

 

Γράφει ο Χρυσοβαλάντης Σασσάνης PT,OMT,MAppSc, Φυσικοθεραπευτής, Συνεργάτης BackCare

Στο στάδιο αυτό ο έντονος πόνος και η φλεγμονή έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Ο ασθενής είναι πλέον ικανός να εκτελέσει πιο πολύπλοκες ασκήσεις. Ο χρόνος μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο εξαρτάται από τη σοβαρότητα της πάθησης του κάθε ατόμου. Σκοπός του σταδίου αυτού είναι η σωστή ευθυγράμμιση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ελαφρά λόρδωση) και η ενδυνάμωση των κοιλιακών τοιχωμάτων στη θέση αυτή.Στο στάδιο αυτό ο έντονος πόνος και η φλεγμονή έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Ο ασθενής είναι πλέον ικανός να εκτελέσει πιο πολύπλοκες ασκήσεις. Ο χρόνος μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο εξαρτάται από τη σοβαρότητα της πάθησης του κάθε ατόμου. Σκοπός του σταδίου αυτού είναι η σωστή ευθυγράμμιση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ελαφρά λόρδωση) και η ενδυνάμωση των κοιλιακών τοιχωμάτων στη θέση αυτή.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό καμία άσκηση να μην προκαλεί πόνο. Βασικό κριτήριο είναι η εκτέλεση των ασκήσεων να μην αναπαράγει τα συμπτώματα του ασθενούς. Σαφώς η καθοδήγηση και η συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό είναι εξέχουσας σημασίας”.

1. Εύρεση της φυσιολογικής οσφυϊκής λόρδωσης από ύπτια θέση. Η λεκάνη έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Η πρόσθια περιστροφή ή αλλιώς πρόσθια κλίση της λεκάνης οδηγεί σε λόρδωση της μέσης. Αντίθετα η οπίσθια κλίση της λεκάνης οδηγεί σε εξάλειψη της λόρδωσης. Για τον εντοπισμό της φυσιολογικής ελαφράς λόρδωσης μπορούμε να κατευθυνθούμε στην θέση ακραίας λόρδωσης, στη συνέχεια στη θέση της ακραίας εξάλειψης της λόρδωσης, οπότε η φυσιολογική ευθυγράμμιση της οσφύος είναι περίπου στο ενδιάμεσο.

Προσοχή! Αν η θέση αυτή είναι επώδυνη ή αναπαράγει οποιοδήποτε σύμπτωμα όπως μούδιασμα στα άκρα δεν θα πρέπει να υιοθετείται!

2. Σύσπαση εγκαρσίου κοιλιακού-πυελικού εδάφους / διαφραγματική αναπνοή. Αφού ο ασθενής μπορέσει να βρει τη φυσιολογική του λόρδωση, τότε διατηρώντας τη θέση αυτή συσπά το πυελικό του έδαφος – εγκάρσιο κοιλιακό. Ιδανικά θα πρέπει να είναι σε θέση καθώς συσπά τους μύες του, να αναπνέει χρησιμοποιώντας το διάφραγμά του. Η σύσπαση θα πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον για 10 δευτερόλεπτα. Υπενθυμίζεται πως μόνο 25% της μέγιστης σύσπασης είναι αρκετή για να σταθεροποιήσει την οσφυοπυελική περιοχή.

Για την ακριβή εκτέλεση των τριών επόμενων ασκήσεων καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί ένα πιεσόμετρο (αν είναι διαθέσιμο).

Τοποθετούμε τον αεροθάλαμο στην καμπύλη που κάνει η μέση μας (στο κύρτωμα της λόρδωσης). Βρίσκουμε τη φυσιολογική μας λόρδωση με τη διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω. Φουσκώνουμε τον αεροθάλαμο μέχρι το μανόμετρο να φτάσει στο 40 (mmHg). Κοιτώντας τώρα την πίεση στο μανόμετρο μπορούμε να έχουμε εξαιρετική ένδειξη για τη θέση που βρίσκεται η μέση μας.

Αν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ελαττώσουμε τη λόρδωσή μας, ο αεροθάλαμος θα πιεστεί περισσότερο και η πίεση στο μανόμετρο θα ανέβει. Αντίθετα, αν κάνουμε παραπάνω λόρδωση η πίεση στον αεροθάλαμο θα ελαττωθεί, επομένως το μανόμετρο θα δείξει κάτω από 40 (mmHg). Καθ’ όλη τη διάρκεια των ασκήσεων ο ασθενής θα πρέπει να προσπαθεί να κρατάει τη μέση του ακίνητη, διατηρώντας την ένδειξη στο μανόμετρο σταθερή στο 40 (mmHg). Αν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα επέλθει κόπωση και είναι αδύνατο η πίεση στο μανόμετρο να μείνει σταθερή, η άσκηση θα πρέπει να σταματήσει.

3. Άρση ποδιού.Από την ύπτια κατάκλιση με λυγισμένα πόδια προτοποθετούμαστε στη σωστή αρχική θέση (ελαφρά οσφυϊκή λόρδωση, σύσπαση του πυελικού εδάφους, διαφραγματική αναπνοή, μανόμετρο στο 40). Σηκώνουμε και κατεβάζουμε το ένα πόδι, προσπαθώντας να διατηρήσουμε την οσφυϊκή μας μοίρα σταθερή. Το πυελικό έδαφος θα πρέπει να παραμένει συνεχώς σε σύσπαση.

Συχνό λάθος στην άσκηση αυτή είναι η μέση μας να κινηθεί σε λόρδωση (το πιεσόμετρο δείχνει χαμηλότερη πίεση).
Προοδευτικά η κίνηση μπορεί να γίνει με το πόδι τεντωμένο.

4. Άνοιγμα ποδιού.Από την ύπτια κατάκλιση με λυγισμένα πόδια προτοποθετούμαστε στη σωστή αρχική θέση (ελαφρά οσφυϊκή λόρδωση, σύσπαση του πυελικού εδάφους, διαφραγματική αναπνοή, μανόμετρο στο 40). Ανοίγουμε το ένα πόδι στο πλάι, προσπαθώντας να διατηρήσουμε την οσφυϊκή μας μοίρα σταθερή. Το πυελικό έδαφος θα πρέπει να παραμένει συνεχώς σε σύσπαση.

Συχνό λάθος στην άσκηση αυτή είναι η λεκάνη μας να σηκωθεί από την αντίθετη πλευρά, στρίβοντας την μέση μας. Γι αυτό κατεβάζουμε το πόδι μας μέχρι το σημείο που αρχίζουμε να χάνουμε τον έλεγχο της λεκάνης και επιστρέφουμε.

5. Γλίστρημα της πτέρνας.Από την ύπτια κατάκλιση με λυγισμένα πόδια προτοποθετούμαστε στη σωστή αρχική θέση (ελαφρά οσφυϊκή λόρδωση, σύσπαση του πυελικού εδάφους, διαφραγματική αναπνοή, μανόμετρο στο 40). Τεντώνουμε το ένα πόδι προς τα κάτω σύροντας την πτέρνα στο έδαφος. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την οσφυϊκή μας μοίρα σταθερή. Το πυελικό έδαφος θα πρέπει να παραμένει συνεχώς σε σύσπαση.

Συχνό λάθος στην άσκηση αυτή είναι η μέση μας να κινηθεί σε λόρδωση. Γι αυτό τεντώνουμε το πόδι μας μέχρι το σημείο που αρχίζουμε να χάνουμε τον έλεγχο της λεκάνης και επιστρέφουμε.

6. Τετραποδική.Η θέση αυτή είναι εξαιρετική για τη εκμάθηση της σωστής λόρδωσης στη μέση. Όπως αναφέρθηκε και από ύπτια, αλλάζοντας την κλίση της λεκάνης μπορούμε να βρούμε την ακραία θέση λόρδωσης

και την ακραία θέση κύφωσης.

Με αυτό τον τρόπο είναι εύκολο στη συνέχεια να βρούμε την ουδέτερη θέση μεταξύ των δύο αυτών ακραίων θέσεων, στην οποία έχουμε ελαφρά οσφυϊκή λόρδωση. Στη θέση αυτή συσπάμε το πυελικό μας έδαφος και μένουμε όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε.

Προοδευτικά αν η άσκηση φαίνεται πλέον εύκολη, μπορούμε να αυξήσουμε τον βαθμό δυσκολίας σηκώνοντας το ένα χέρι από το έδαφος. Θα πρέπει, ωστόσο, να προσέξουμε να μην αλλάξουμε καθόλου την στάση του σώματος μας. Αν φανταστούμε πως ισορροπεί ένα “σκουπόξυλο” επάνω στη μέση μας όταν βρισκόμαστε σε τετραποδική, τότε σηκώνοντας το χέρι μας το “σκουπόξυλο” δεν θα πρέπει να πέσει. Συχνό λάθος στην άσκηση αυτή είναι η αύξηση/μείωση της λόρδωσης ή η στροφή στη μέση μας. Η άσκηση μπορεί να γίνει ακόμα δυσκολότερη σηκώνοντας αντίθετο χέρι-πόδι ταυτόχρονα. Η περιοχή της οσφύος όμως θα πρέπει συνεχώς να παραμένει σταθερή.


Latest Page Update: 15/01/2016 - 23:01:11