Δρ. Ι. Καρνέζης MSC, FRCS(Orth), FEBOT Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

Σπουδές και Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Κατόπιν εξετάσεων και interviews πέτυχε την πλήρη ένταξή του στο επίσημο Βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης ορθοπαιδικών χειρουργών (με National Training Number) που οδηγεί στην απόκτηση κατόπιν τελικών εξετάσεων του πτυχίου FRCS(Tr&Orth).
 • FRCS(Tr&Orth) (Δίπλωμα Βρετανικής Διακολλεγιακής Επιτροπής – Intercollegiate Board – Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας)
 • Master of Science Πανεπιστημίου Bristol Αγγλίας
 • FΕΒΟΤ (Δίπλωμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Board) Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Δίπλωμα Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (Κ.Ε.Ο.Χ.)
 • Ειδικότητα Ορθοπαιδικής (1998)
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Εξειδικεύσεις

 • Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης (Clinical Fellow Nuffield Orthopaedic Centre Oxford, Musgrove Park Hospital Taunton, Gloucestershire Royal Hospital Gloucester)
 • Aρθροσκοπική χειρουργική γόνατος, Χειρουργική γόνατος (Frenchay Hospital και Southmead Hospital, Bristol)
 • Αντιμετώπιση Ορθοπαιδικού Τραύματος (Bristol Royal Infirmary, Frenchay Hospital, Southmead Hospital, Avon Orthopaedic Centre Bristol, Bristol Children’s Hospital Gloucestershire Royal Hospital Gloucester, Musgrove Park Hospital, Taunton, Royal United Hospital, Bath)
 • Επανορθωτική χειρουργική καταγμάτων με την μέθοδο εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov (Bristol Royal Infirmary)
 • Ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος, συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης αρθροπλαστικών (Gloucestershire Royal Hospital, Avon Orthopaedic Centre Bristol, Musgrove Park Hospital)
 • Αρθροσκοπική Χειρουργική ώμου και Χειρουργική άνω άκρου(Bristol Royal Infirmary)
 • Χειρουργική Aκρου Ποδός (Avon Orthopaedic Center)
 • Παιδορθοπαιδική (Bristol Children’s Hospital)

Πανεπιστημιακές θέσεις

 • 2002, 2003 Λέκτορας Ορθοπαιδικής στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Bristol Αγγλίας

Διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής (Keynote Speaker)

 • 2010 Προσκεκλημένος ομιλητής στο 6ο Συμπόσιο Εμβιομηχανικής του Κέντρου Ορθοπαιδικής
  Εμβιομηχανικής (Centre for Orthopaedic Biomechanics) των Πανεπιστημίων του Bath και Bristol Αγγλίας με θέμα για το 2010 τις τεχνολογικές και κλινικές εξελίξεις στον τομέα της σπονδυλικής στήλης.
  Το συμπόσιο διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Κέντρο Ορθοπαιδικής Εμβιομηχανικής των κορυφαίων αυτών Πανεπιστημίων και παρακολουθείται τόσο από χειρουργούς όσο και από άλλους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ορθοπαιδικής έρευνας.
  θέμα ομιλίας: “Χειρουργική αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς σκολίωσης. Εφτασε η ώρα για αλλαγή;” (“Surgical Treatment of Idiopathic Scoliosis. Time for Change?”).

Κλινική Εμπειρία και Μετεκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού

 • 2004-σήμερα Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Χειρουργός
 • Σπονδυλικής Στήλης Διευθυντής Back Care network, Πανελληνίου Δικτύου Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης και Ορθοπαιδικός Χειρουργός Νοσοκομείου “ΥΓΕΙΑ” Αθήνα
 • 2003 έμισθη θέση Clinical Fellow in Spinal Surgery and
 • Traumatology, Nuffield Orthopaedic Centre και Radcliff General Hospital Οξφόρδη
 • (Specialist Orthopaedic Registrar) στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας (NHS) της Νοτιοδυτικής Περιφέρειας της Αγγλίας.
 • Μετεκπαίδευση (μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας τον Μάρτιο του 1998) σε όλους τους τομείς της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
 • και Τραυματολογίας κατόπιν επιλογής (με ανοικτή προκήρυξη της θέσης)σύμφωνα με τις επίσημες απαιτήσεις της Βρετανικής Επιτροπής Ανώτερης Χειρουργικής Εκπαίδευσης στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία (Higher Surgical Training in Orthopaedic and Trauma Surgery). Γενική Ορθοπαιδική και Τραυματολογία και υποειδικότητες σε εξειδικευμένα κέντρα. (Χειρουργική γόνατος και αρθροσκοπική χειρουργική, Επανορθωτική χειρουργική καταγμάτων με την μέθοδο εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov, Αρθροπλαστική χειρουργική ισχίου και γόνατος συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης αρθροπλαστικών, Χειρουργική άνω άκρου και αρθροσκοπικής χειρουργικής ώμου, Ορθοπαιδική Παίδων, Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης και Χειρουργική άκρου ποδός).

Ερευνητικά προγράμματα

 • 1997-1999 Υπότροφος Κέντρου Ορθοπαιδικής Εμβιομηχανικής Πανεπιστημίου του Bath, Αγγλία.
  Η έρευνά του ήταν στο αντικείμενο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Εμβιομηχανική συστημάτων οστεοσύνθεσης, ελάχιστα επεμβατική οστεοσύνθεση ενδαρθρικών και περιαρθρικών καταγμάτων, “βιολογική” οστεοσύνθεση καταγμάτων). Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα του ερευνητικού αυτού προγράμματος περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ενώ υπάρχουν και διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές σε επιστημονικές δημοσιεύσεις άλλων (citations) στα αποτελέσματα του.
  Σαν αποτέλεσμα των πορισμάτων της έρευνας του έχει χορηγηθεί από τις αντίστοιχες κρατικές και διακρατικές υπηρεσίες διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για το σχεδιασμό νέου Ορθοπαιδικού υλικού: British Patent No: GB 2323533B
  “Orthopaedic Modular Compression Screw System” ημερομηνία: 30 Μαΐου 2001


Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (που περιλαμβάνονται στο INDEX MEDICUS)

 1. Flexural-torsional buckling initiates idiopathic scoliosis (Περίληψη) 
  Med Hypotheses. 2011 Nov;77(5):924-6.
 2. Correlation between radiological parameters and patient-rated wrist dysfunction following fractures of the distal radius. (Περίληψη) Injury 36:1435-1439,2005
 3. Correlation between wrist loads and the distal radius volar tilt angle. (Περίληψη) Clinical Biomechanics 20(3):270-276,2005
 4. Association between objective clinical variables and patient-rated wrist disability.(Περίληψη) Journal of Bone and Joint Surgery [Br] 84B(7):967-970,2002
 5. Treatment and complications of distal radius fractures. Minerva Ortopedica Traumatologica 56:393-410,2005
 6. Intramedullary nailing of the tibial diaphysis: Factors affecting fracture healing in closed and grade I open fractures.(Περίληψη) Journal of Bone and Joint Surgery [Br] 88B(2):227-231,2006
 7. Secondary patellar resurfacing in total knee arthroplasty. Results of multivariate analysis in two case-matched groups. (Περίληψη) Journal of Arthroplasty 18(8):993-998,2003
 8. Radiographic associations for primary hip osteoarthrosis. A retrospective cohort study of forty-seven patients. (Περίληψη) Acta Orthopaedica Scandinavica 72(6):600-608,2001
 9. Quantified kinematics of the injury to the posterior cruciate ligament: a computer-aided design simulation study. (Περίληψη) Clinical Biomechanics 16(1):54-60,2001
 10. Access to the medullary canal in closed femoral nailing. (Περίληψη) Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 123(2-3):132-133,2003
 11. A case of hypertrophic nonunion of a periprosthetic fracture of the humeral shaft. (Περίληψη) Injury 33(6):541-543,2002
 12. A technique for accurate reproduction of the femoral anteversion during primary total hip arthroplasty. (Περίληψη) Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 121(6):343-345,2001
 13. Unknown Case. (Περίληψη) Spine 26(23):2637,2001
 14. Expanding thoracic arachnoid cyst causing spinal claudication. (Περίληψη) Spine 26(24):2757-2758,2001
 15. Arthroscopic repair versus open surgery for shoulder instability. (Περίληψη) Journal of Bone and Joint Surgery [Am] 83-A(6):952-953,2001
 16. External fixation of femoral shaft fractures in children: enhanced stability with the use of an auxiliary pin. Journal of Pediatric Orthopaedics 21(6):826,2001
 17. Initial rotational stability of distal tibial fractures nailed without proximal locking: The importance of fracture type and degree of cortical contact. (Περίληψη) Injury 32(2):137-143,2001
 18. Biomechanical considerations in “biological” femoral osteosynthesis: an experimental study of the “bridging” and “wave” plating techniques. (Περίληψη) Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 120(5/6):272-275,2000
 19. The Wagner uncemented long-stemmed revision. Medium-term results for proximal femoral osteolysis. Hip International 9(1):25-30,1999
 20. Axial preload in external fixator half-pins: a preliminary mechanical study of an experimental bone anchorage system. (Περίληψη) Clinical Biomechanics 14(1):69-73,1999
 21. “Biological” internal fixation of long bone fractures. A biomechanical study of a “noncontact” plate system. Injury 29(9):689-695,1998
 22. Unusual patellar tendon injury in an adolescent runner with generalised ligamentous laxity. British Journal of Sports Medicine 30(2):178-180,1996
 23. Variations in serum Angiotensin-Converting Enzyme activity following lung resection. A controlled study in a clinical setting. (Περίληψη) Annals of Clinical Biochemistry 36(2):212-215,1999

Διεθνείς αναφορές (citations) σε δικές του δημοσιεύσεις
Το επιστημονικό του έργο έχει αναγνωριστεί διεθνώς με την αναφορά του στις παρακάτω δημοσιεύσεις ξένων επιστημόνων:

 1. Doornberg JN, Ring D, Fabian LM, Malhotra L, Zurakowski D, Jupiter JB: Journal of Bone and Joint Surgery [Am] 87A:1725-1731,2005 Massachusetts General Hospital, Boston, ΗΠΑ
 2. Bozic KJ, Kinder J, Menegini M, Zurakowski D, Rosenberg AG, Galante JO: Clinical Orthopaedics and Related Research 430:117-124,2005 University of California San Francisco και Harvard University, Boston, ΗΠΑ
 3. Anzarut A, Johnson JA, Rowe BH, Lambert RGW, Blitz S, Majumdar SR: Journal of Hand Surgery [Am] 29A(6):1121-1127,2004 University of Alberta, Edmonton, Καναδάς
 4. Margaliot Z, Haase SC, Kotsis SV, Kim HM, Chung KC: Journal of Hand Surgery [Am] 30A(6):1185-1199,2005 University of Mitchigan, Ann Arbor, ΗΠΑ
 5. Hente R, Fuchtmeier B, Schlegel U, Ernstberger A, Perren SM: Journal of Orthopaedic Research 22(4):709-715,2004 Regensburg University, Γερμανία και AO Research Institute, Davos, Ελβετία
 6. Gerber A, Marti R, Jupiter J: Journal of Shoulder and Elbow Surgery 12(4):309-313,2003 Klinikum Rudolf Virchow, Berlin, Γερμανία και Harvard University, Massachusetts General Hospital, Boston, ΗΠΑ
 7. Stoffel K, Dieter U, Stachowiak G, Gachter A, Kuster MS: Injury 34(suppl 2):11-19,2003 Kantonsspital, St Gallen και Mathys Med Ltd, Bettlach, Ελβετία
 8. MacDermid JC, Roth JH, Richards RS: BMC Musculoskeletal Disorders 4:Art.No.24,2003 McMaster University, Ontario και University of Western Ontario, Καναδάς
 9. Koistinen A, Santavirta SS, Kroger H, Lappalainen R: Biomaterials 26(28):5687-94,2005 University of Helsinki, Central Hospital, Helsinki, Φινλανδία
 10. Koistinen A, Santavirta S, Lappalainen R: Proceedings of the Institution of Mechanical engineers(Part H)- Journal of Engineering in Medicine 217(H6):503-508,2003 University of Helsinki, Φινλανδία
 11. Angst F, John M, Goldhahn J, Herren DB, Pap G, Aeschlimann A, Schwyzer HK, Simmen BR: Arthritis and Rheumatism – Arthritis Care and Research 53(2):205-213,2005 Schulthess Klinik, Zurich, Ελβετία και University Hospital Magdeburg, Γερμανία
 12. Slutsky DJ: Hand Clinics 21(3):289,2005. ([3], Torrance, ΗΠΑ
 13. Riemer B: Techniques in Orthopaedics 18(4):360-367,2003
 14. Agus H, Kalenderer O, Eryanilmaz G, Omeroglu T: Journal of Paediatric Orthopaedics. 23(2):184-189,2003
 15. Gautier E, Sommer C: Injury 34(suppl 2):63-76,2003 Kantonsspital Fribourg, Ελβετία
 16. Aguila AZ, Manos JM, Orlansky AS, Todhunter RJ, Trotter EJ, van der Meulen MCH: Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology 18(4):220-226,2005 Cornell University, Ithaca, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
 17. Proubasta IR, Itarte JP, Lamas CG, Escribá IU: The Internet Journal of Orthopadic Surgery 2(2),2005 Hospital de Sant Pau, Barcelona, Ισπανία
 18. Affatato S, Mattarozzi A, Taddei P, Robotti P, Soffiatti R, Sudanese A, Toni A: Proceedings of the Institution of Mechanical engineers(Part H)- Journal of Engineering in Medicine 217(H1):1-8,2003 Istituto Orthopedici Rizzoli, Bologna, Ιταλία
 19. Ochsner PE, Bircher HP, Riede U, Lumen M: Orthopäde 30(5):294-303,2001 Kantonsspital, Liestal, Ελβετία
 20. Kühling J, Niebergall U, Calmez D, Schnorr W, Schmidt J: Aktuelle Traumatologie 34:71-77,2004 Helios Klinikum Berlin, Γερμανία
 21. MacDermid JC: Techniques in Hand and Upper Extremity Surgery 8(4):219-23,2004 McMaster University, Ontario, Καναδάς
 22. Harris JE, MacDermid JC, Roth J: Health and Quality of Life Outcomes 3:73,2005 University of British Columbia, Vancouver, Καναδάς
 23. Bircher HP, Riede U, Lüem M, Ochsner PE: Der Orthopäde 30(5):294-303,2001 Kantonsspital Liestal, Ελβετία
 24. Horstman CL, Beale BS, Conzemius MG, Evans R: Veterinary Surgery 33(3):232-237,2004 Mississippi State University, ΗΠΑ
 25. Seide K, Morlock MM, Schümann U, Wolter D: Trauma und Berufskrankheit 1(4):320-25,1999 Unfallkrankenhaus Hamburg και Technische Universität Hamburg, Γερμανία Falck M, Höntzsch D, Krackhardt T, Weise K: Trauma und Berufskrankheit 1(4):402-406, 1999 Unfall- und Universitätsklinik Tübingen, Γερμανία
 26. Schmickal T, von Recum J, Hochstein P: Trauma und Berufskrankheit 4(1):13-19,2002 Unfallklinik Ludwigshafen Γερμανία
 27. Guandong Medical Journal 21(7):585-586,2000 Κίνα
 28. Academic Journal of Second Military Medical University 22(10):988-990,2001 Κίνα
 29. China Journal of Orthopaedics and Trauma 9:9-15,2002 Κίνα
 30. Orthopaedic Journal of China 1(3):11,2003 Κίνα
 31. Cabral FP, Rinaldi E, da Silveira SC, Rabello BT: Revista do Into 1(15) Βραζιλία
 32. Journal of First Military Medical University 25(5):488-492,2005 Κίνα
 33. Chinese Journal of Clinical Rehabilitation 8(29),2004 Κίνα
 34. Pospula W, Abu al Noor T, Ezzat F, Malak FA: Medical Principles and Practice 12(4):214-217,2003
  Η εργασία του: “Biological” internal fixation of long bone fractures. A biomechanical study of a “noncontact” plate system που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Injury το 1998 έχει συμπεριληφθεί στο εγχειρίδιο χειρουργικής τεχνικής (οστεοσύνθεση μηριαίου και κνήμης) του νέου συστήματος οστεοσύνθεσης LISS του ιδρύματος AO/ASIF:
 35. Synthes: Less Invasive Stabilization System (LISS) – Technique Guide (Distal Femur), 2000 Synthes, ΗΠΑ
 36. Synthes: Less Invasive Stabilization System (LISS) – Technique Guide (Proximal Tibia), 2000 Synthes, ΗΠΑ

Συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών βιβλίων

 • Συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο: Computer modeling in bone research, στην 9η έκδοση βιβλίου με τίτλο: Surgical Technology International. Επιστημονικοί εκδότες: Szabo Z, Lewis JE, Fantini GA, Salvagi RS. San Francisco: Universal Medical Press, 2001, σελ. 299-307 (ISΒN: 1-890131-04-0)

Κριτής (Reviewer) επιστημονικών εργασιών

 • Εχει επιλεγεί ως κριτής των υποβαλόμενων προς δημοσίευση επιστημονικών εργασιών (reviewer) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Injury” (αναγνωρισμένο ως επίσημο περιοδικό της Βρετανικής Εταιρείας Τραύματος (B.T.S.) και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.)

Εισηγήσεις σε Ελληνικά συνέδρια

 • 1999 Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος Ισχίου της Ελληνικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας προσκεκλημένος εισηγητής με θέμα Εμβιομηχανική της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου
 1. 2004 60ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα “Ρυθμός μετατραυματικής αποκατάστασης των παραμέτρων λειτουργίας της πηχεοκαρπικής άρθρωσης”
 2. 2004 60ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα “Συσχετισμός των ευρημάτων μαγνητικής τομογραφίας και της τοπογραφίας της οσφυαλγίας “μηχανικής” αιτιολογίας
 3. 2004 60ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα “Λιγότερο συχνή συμπτωματολογία μετά από αυχενικές κακώσεις τύπου whiplash και προγνωστικοί παράγοντες
 4. 2000 56ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα “Μηχανικές ιδιότητες ενδομυελικών ήλων κνήμης”
 5. 2000 56ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα “Δυναμική ήλωση καταγμάτων κνήμης και στροφική σταθερότητα: Εμβιομηχανική μελέτη”

Δημοσιεύσεις στον τύπο

  1. Ιούνιος 2010 Εφημερίδα “TA NEA” Δημοσίευση της είδησης για επιτυχή εξαιρετικά πολύπλοκη επέμβαση διόρθωσης σκολίωσης σε νεαρό έφηβο ΤΑ ΝΕΑ 10 Ιουνίου 2010
  2. Σεπτέμβριος 2009 “Παιδί και Νέοι γονείς” Μικροτραυματισμοί που μπορεί να συμβούν σε μια νέα μητέρα
  3. Προσκεκλημένος στην εκπομπή της ΝΕΤ ” ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ” με θέμα τα προβλήματα στη μέση
  4. Προσκεκλημένος στην εκπομπή “ΠΑΡΕΑ ΣΤΙΣ 7” της ψηφιακής ΕΤ με θέμα την σπονδυλική στήλη
  5. Ιούνιος 2009 Εθνος της Κυριακής “Μικροδισκεκτομή – η σύγχρονη μέθοδος για απαλλαγή από την ισχιαλγία”
  6. Σεπτέμβριος 2005 Ελευθεροτυπία (Ε Ιατρικά) με θέμα την κύφωση
  7. ανουάριος 2005 Ελευθεροτυπία (Ε Ιατρικά) “Σκολίωση το λάθος σχήμα του κορμού”

Διαλέξεις στο ευρύ κοινό

   • 2002 σειρά διαλέξεων στην ΧΕΝ Κηφισιάς με θέμα την οστεοπόρωση
   • 2005 σειρά διαλέξεων στην ΧΕΝ Κηφισιάς με θέμα την οστεοαρθρίτιδα

Διδασκαλία σε φοιτητές ιατρικής και ορθοπαιδικούς

   • Ακαδημαικό έτος 2000-1001 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή, μάθημα: “Χειρουργική του Χεριού – Μικροχειρουργική” θέμα: Κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερκίδας και αντιμετώπιση.
   • Ακαδημαικό έτος 2004-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή, μάθημα: “Χειρουργική του Χεριού – Μικροχειρουργική” θέμα: Κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερκίδας και αντιμετώπιση.
   • Μάρτιος 2004 Εκπαιδευτικό διήμεροΚολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών δύο διάλεξεις με θέματα: -Δομή και λειτουργία του αρθρικού χόνδρου. -Πώρωση κατάγματος – οστικός μεταβολισμός
   • Νοέμβριος 2004 Εντατικό Εκπαιδευτικό τριήμερο Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών διάλεξη με θέμα: -Βιολογική οστεοσύνθεση.
   • Ιανουάριος 2005 Ομιλητής στην Ημερίδα Τμήματος Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
   • 2001 διδασκαλία του μαθήματος “κλινική εξέταση αρθρώσεων” στους φοιτητές της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Bristol Αγγλίας
   • 2001 διδάσκων στα μαθήματα Μυοσκελετικού, πανεπιστημίου Bristol Αγγλίας
   • Από το 2008 Εξουσιοδοτημένος διδάσκων (Qualified Instructor) στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ATLS

Συμμετοχές σε επιστημονικά σωματεία

 • Εκλεγμένο Μέλος Διοικούσας επιτροπής Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (Κ.Ε.Ο.Χ.)
 • Μέλος (Overseas Fellow) της Βρετανικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας (Β.Ο.Α.)
 • Μέλος της Βρετανικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής Έρευνας (Β.Ο.R.S.)
 • Μέλος (Professional Member) της Βρετανικής Εθνικής Εταιρείας Οστεοπόρωσης (NOS)

Βραβεία

 • Πρώτο βραβείο Βασικών Επιστημών του 1997 (The 1997 Basic Science Award) Avon Orthopaedic Centre, Bristol Αγγλία, Δεκέμβριος 1997.

Συμμετοχή σε Σεμινάρια

  1. 2003 Forum Σπονδυλικής Στήλης (Association for the study of internal fixation AO/ASIF), Nottingham, Αγγλία
  2. 2001 Orthopaedics in Trial In Practice Foundation, Bristol, Αγγλία
  3. 2001 Κατάγματα πτέρνης (Association for the study of internal fixation AO/ASIF), Bristol Αγγλία
  4. 2000 Μέθοδος Ilizarov Advanced. Royal College of Surgeon Λονδίνο
  5. 1999 Ankle Arthroscopy (αρθροσκόπηση ποδοκνημικής) Avon Orthopaedic Centre Bristol Αγγλία
  6. 1999 Knee Arthroscopy (αρθροσκόπηση γόνατος) Royal National Orthopaedic Hospital Trust Λονδίνο
  7. 1999 Primary hip replacement (ολική αρθροπλαστική ισχίου) Royal College of Surgeon Λονδίνο, Αγγλία
  8. 1998 Osteotomies around the knee (οστεοτομίες γονάτου) Southmead Hospital Bristol Αγγλία
  9. 1997 Course on Locking nails (ενδομυελικές ηλώσεις) Howmedica, Birmingham Αγγλία
  10. 1996 Basic Course for surgeons (Association for the study of internal fixation AO/ASIF), Nottingham, Αγγλία
  11. 1996 Αρθροσκοπική Χειρουργική – Royal College of Surgeons of England, Λονδίνο
  12. 1995 ATLS Advance trauma Life Support (Kent and Sussex Hospital)
  13. 1994 Radiation Protection of the Patient in the field of Diagnostic X-rays (προστασία των ασθενών από την ακτινοβολία των διαγνωστικών ακτινογραφιών) – Institute of Physical Sciences in Medicine, Bath Αγγλία

Latest Page Update: 07/06/2016 - 12:06:56