Ασκήσεις αποκατάστασης για την αυχεναλγία

 

Γράφει ο Χρυσοβαλάντης Σασσάνης PT,OMT,MAppSc, Φυσικοθεραπευτής, Συνεργάτης BackCare

Τα περισσότερα προβλήματα στην περιοχή του αυχένα προέρχονται από λανθασμένη στάση του σώματος. Η δε θέση του αυχένα είναι άμεσα εξαρτημένη από τη θέση του θώρακα. Το πρότυπο που παρατηρείται συχνότερα, είναι κυφωτική στάση στο θώρακα, πρόσθια κάμψη στην κάτω αυχενική μοίρα και μεγάλη έκταση στην άνω αυχενική (το σαγόνι προεξέχει προς τα μπρος).

Η δυσλειτουργία αυτή ονομάζεται στη βιβλιογραφία άνω σταυρωτό σύνδρομο και παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά μυϊκών ανισορροπιών:

α) βράχυνση των μυών του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος

β) αδυναμία των ραχιαίων μυών και μυών της ωμοπλάτης

γ) αδυναμία των καμπτήρων μυών του αυχένα

δ) σπασμό των μυών της περιοχής του ώμου (άνω μοίρα τραπεζοειδή, ανελκτήρας)

Το πρότυπο αυτό στάσης μπορεί να προκαλέσει πόνους στον αυχένα, στους ώμους ή στο θώρακα ανάμεσα στις ωμοπλάτες. Συχνά συμπτώματα είναι, επίσης, ο πονοκέφαλος και η ζαλάδα. Επιπλέον, μετατοπίζεται το κέντρο βάρος του σώματος προς τα εμπρός, οδηγώντας σε επιβάρυνση της οσφύος (μέσης). Το άνω σταυρωτό σύνδρομο είναι πολύ συνηθισμένο σε άτομα αγύμναστα, που η εργασία τους απαιτεί πολύωρη χρήση υπολογιστή.

Τα χαρακτηριστικά αυτά απαντώνται συχνά και σε άτομα που υπέστησαν τραυματικά επεισόδια στον αυχένα, όπως τροχαία ατυχήματα, επομένως η φιλοσοφία της αποκατάστασης είναι κοινή και χωρίζεται σε τέσσερα στάδια:


Latest Page Update: 15/01/2016 - 20:01:39