Φιλοσοφία & Στόχοι

 

Το Back Care είναι πρωτοποριακή ιατρική ομάδα για τη διάγνωση, θεραπεία και την ιατρική έρευνα για όλες τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Λειτουργεί όταν αυτό απαιτείται με συνδυασμό δύο ειδικοτήτων στα πρότυπα αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημά σας μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από γιατρούς και των δύο ειδικοτήτων που εξειδικεύονται στις παθήσεις σπονδυλικής στήλης δηλαδή από τον ορθοπαιδικό χειρουργό και από τον νευροχειρουργό του Back Care . Η εξαιρετικά υψηλή ιατρική εκπαίδευση και πολυετής εμπειρία των γιατρών εγγυάται την σωστή και ακριβή διάγνωση που είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα προς την λύση είτε αυτή είναι επεμβατική είτε όχι. Στις περιπτώσεις που απαιτείται χειρουργική λύση η μεγάλη εμπειρία εγγυάται τη μέγιστη ασφάλεια και τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στη φυσιολογική λειτουργία της σπονδυλικής στήλης. Οι γιατροί του Back Care με μετεκπαίδευση, εξειδίκευση και αναγνώριση στη διεθνή ιατρική κοινότητα χειρουργούν στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.
Φιλοσοφία μας είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας σε προβλήματα σπονδυλικής στήλης στην Ελλάδα εφάμιλλης ποιότητας και πληρότητας με τις υπηρεσίες που παρέχονται στις ιατρικά προηγμένες χώρες.
Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας.
Η συνεργασία ειδικοτήτων (ορθοπαιδικού / νευροχειρουργού) γίνεται και στην χειρουργική διαδικασία εάν αυτό κριθεί σκόπιμο, κάτι που έχει κάνει εφικτή την επιτυχή αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών και πολύπλοκων προβλημάτων (όπως πχ συγγενής σκολίωση
στα παιδιά, αποτυχημένες προηγούμενες σπονδυλοδεσίες, όγκοι σπονδυλικής στήλης κλπ) τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στη χώρα μας.
Ο γιατροί του Back Care eφαρμόζουν τις νεότερες χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης όπως η ολική αντικατάσταση μεσοσπονδυλίου δίσκου και η σπονδυλοδεσία με τη χρήση συστήματος νευροπλοήγησης (neuronavigation) (η πρώτη στην Ελλάδα εγχείρηση για σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης με τη χρήση συστήματος νευροπλοήγησης τελευταίας γενιάς πραγματοποιήθηκε από τους χειρουργούς του Back Care Παναγιώτη Νομικό, νευροχειρουργό και Ιωάννη Καρνέζη, ορθοπαιδικό χειρουργό με τη χρήση του συστήματος νευροπλοήγησης ‘Synergy StelthStation’).

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ελαχιστοποίησης των πιθανών προβλημάτων από μία χειρουργική επέμβαση εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές.

Σε μία εποχή που η πρόοδοι στον τομέα της θεραπείας των προβλημάτων σπονδυλικής στήλης είναι ραγδαίες και αλματώδεις η φιλοσοφία μας, το επιστημονικό μας υπόβαθρο, η συνεχής ενημέρωση καθώς και η συμμετοχή του κέντρου μας στην ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών μεθόδων στον τομέα αυτό εξασφαλίζει στους ασθενείς μας όλα τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης επιστημονικής εξέλιξης σε διεθνές επίπεδο.

Τέλος, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην πλήρη και σωστή ενημέρωση των ασθενών μας ώστε να μπορούν να πάρουν τις σωστότερες γι αυτούς αποφάσεις και να μπορούν να αρχίσουν άμεσα την καλύτερη γι αυτούς θεραπεία.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πράξη ολοκληρωμένης διαγνωστικής μεθοδολογίας γιά παθήσεις σπονδυλικής στήλης.
Η φιλοσοφία του Δικτύου είναι ο ολοκληρωμένος και σε βάθος έλεγχος όλων των παρουσιαζόμενων προβλημάτων με στόχο την ακριβή διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαγνωστική μεθοδολογία η οποία, εκτός από τις κλασικές απεικονιστικές μεθόδους (π.χ. MRI), περιλαμβάνει εξειδικευμένες διαγνωστικές τεχνικές όπως η δισκογραφία, εκλεκτικά blocks νευρικών ριζών και facets που στοχεύουν στον εντοπισμό της προέλευσης των συμπτωμάτων.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην θεραπεία ασθενών που έρχονται σε μας με επιμένοντα προβλήματα μετά από προηγούμενη εγχείρηση στην σπονδυλική στήλη. Το πρόβλημα θεωρείται από τα πιό δύσκολα του τομέα της ιατρικής της σπονδυλικής στήλης, τα πιθανά αίτια είναι πολλά (π.χ. μετεγχειρητική λοίμωξη, επιπλοκές υλικών σπονδυλοδεσίας, ανάπτυξη μετεγχειρητικού ουλώδους ιστού, (αραχνοειδίτιδα), προηγηθείσα επέμβαση σε λανθασμένο επίπεδο ή με λανθασμένη διάγνωση) και συνεπώς η αντιμετώπιση του απαιτεί στενή συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων με εκτεταμένη εμπειρία στο αντικείμενο.

Ένας πάγιος στόχος μας είναι η εφαρμογή νέων (αλλά κλινικά αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας!) χειρουργικών μεθόδων γιά την βελτίωση της αντιμετώπισης των προβλημάτων των ασθενών που παραπέμπονται γιά θεραπεία. Παραδείγματα τέτοιων θεραπευτικών μεθόδων είναι η διαδερμική κυφοπλαστική γιά κατάγματα σπονδυλικής στήλης και η ολική αντικατάσταση μεσοσπονδυλίου δίσκου με εξαίρετα αποτελέσματα.

Ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα ανάπτυξης πρωτοποριακών μεθόδων:
Βασιζόμενοι στην προηγούμενη εκτεταμένη ερευνητική μας εμπειρία (κλινική και εργαστηριακή) σε κέντρα του εξωτερικού θεωρούμε σημαντικό τομέα των δραστηριοτήτων μας την προώθηση της έρευνας στον τομέα ανάπτυξης νέων πρωτοποριακών μεθόδων με τελικό στόχο το όφελος όλων των ασθενών. Παράδειγμα αποτελεί το τρέχον ερευνητικό πρόγραμμα γιά την ανάπτυξη μιάς νέας, πρωτοποριακής ελάχιστα επεμβατικής MOTION PRESERVATION μεθόδου διόρθωσης της σκολίωσης – χωρίς σπονδυλοδεσία σε συνεργασία του Back Care με την Βρετανική εταιρεία Concept Spine Ltd.


Latest Page Update: 13/12/2015 - 15:12:55