Ο Γ. Καρνέζης Διευθυντής του Νέου Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Ο νέος Διευθυντής του νεοσύστατου Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ είναι ο Διευθυντής του BackCare Γιάννης Καρνέζης.